Factoring

Levert u afgeronde goederen of diensten aan andere bedrijven of de overheid? Heeft u een omzet van 400.000 euro per jaar of verwacht u hiernaar te groeien? Dan is factoring een oplossing om uw liquiditeit te verbeteren, uw werklast te verminderen en het debiteurenrisico te verkleinen.

Wanneer u factureert dan:

 • stuurt u de facturen onmiddellijk naar ons
 • ontvangt u direct tot 80% van de factuurwaarde
 • doen wij het debiteurenbeheer voor u, zoals herinneringen sturen, telefonisch contact en betalingen boeken
 • wordt uw debiteurenrisico voor de 80% overgenomen
 • ontvangt u de resterende 20% minus onze kosten wanneer uw debiteur betaald heeft

Uw voordelen

 • Geruststelling, u hoeft na facturatie niets meer te doen en u geen zorgen te maken
 • Verbeterde cashflow, u heeft meteen tot 80% van de factuurwaarde op uw rekening
 • Met de verbeterde liquiditeitspositie kunt u bijvoorbeeld kortingen bij uw leveranciers onderhandelen
 • Geen herinneringen, brieven, mails of telefonisch contact om uw klanten aan de betaling te herinneren
 • Wij verwerken de betalingen op gedetailleerd niveau
 • Geen personeel of eigen uren nodig ten behoeve van het sturen van herinneringen, overzichten of boeken van betalingen
 • Wij zijn gespecialiseerd in het houden van een goede relatie met uw klanten, onze aanpak is op basis van uw wensen
 • Wanneer de debiteur niet kan betalen houdt u de 80%, uw debiteurenrisico is overgenomen

De kosten

Om u een goede indicatie te geven van de factoringkosten hebben wij wat informatie van u nodig. De kosten zijn afhankelijk van een aantal aspecten, zoals: profiel van uw klanten, de volumes en groeiverwachtingen van uw bedrijf. Ons voorstel wordt aangepast aan uw situatie.

De kosten structuur is als volgt:

 • Factoring fee: percentage bij de verkoop van de factuur over de factuurwaarde
 • Service fee: percentage over het uitstaande gefinancierde bedrag (gewoonlijk over de 80% van de factuurwaarde)
 • Minimum fee: als de factoring fee en service fee tezamen minder zijn dan de minimum fee wordt deze opgehoogd tot het bedrag van de minimum fee
 • Setup fee: kosten bij aanvang van het contract
 • U ontvangt maandelijks een gedetailleerd overzicht met alle transacties: facturen, betalingen en kosten.

Er zijn dus verder geen kosten per factuur of per transactie.

Services

 • Factoring van Nederlandse klanten met Nederlandse debiteuren
 • Export factoring: factoring van Nederlandse klanten met internationale debiteuren
 • Import factoring: factoring van internationale klanten met Nederlandse of Caribische debiteuren