Onze Klanten

Onze klanten zitten in velerlei sectoren: uitzendbureaus, consultants, groothandels, beveiliging, onderhoud, infrastructuur, etc. Ze zijn allen op zoek naar een manier om hun bedrijf te ondersteunen: in werkzaamheden (debiteurenbeheer), zekerheid (overnemen debiteurenrisico) en/of een financiering die meebeweegt met hun ontwikkeling.

Sommige van onze klanten blijven zeer actief betrokken bij hun debiteurenbeheer, anderen laten het compleet aan ons over. Het belangrijkste is dat er betaald wordt terwijl uw klant tevreden blijft en u zich kunt concentreren op ondernemen.